Bijeenkomsten

Op deze pagina staan de bijeenkomsten die de werkgroep BOVEN organiseert, georganiseerd heeft of waaraan de werkgroep een bijdrage levert of heeft geleverd.

27 juni 2024

Overhandiging BOVEN-publicaties aan DG van EZK

Op 27 juni 2024 heeft wethouder Arno Bonte, tevens BOVEN-lid, op het symposium ‘Risks and Energy Transition’ twee BOVEN-publicaties aan de Directeur Generaal Klimaat en Energie van het ministerie van EZK overhandigd.

Bekijken
17 mei 2024

Bezoek aan de Maxima-centrale

Op 17 mei 2024 heeft de werkgroep BOVEN een bezoek gebracht aan de Maxima-centrale in Lelystad van energieleverancier ENGIE. Het bezoek aan de Maxima-centrale stond in het teken van de discussie over een risico waarover BOVEN zich nog niet publiekelijk heeft uitgelaten: potentieel systemische risico’s die de energietransitie ook met zich meebrengt omdat tegelijkertijd aan alle knoppen van de energievoorziening wordt gedraaid.

Bekijken
1 december 2023

Verzorgen workshop op VNG-bestuurdersdag

Op 1 december 2023 verzorgde de werkgroep BOVEN een workshop op de bestuursdag van de VNG in het Beatrixtheater van Utrecht.

Bekijken
1 november 2023

Verzorgen workshop op RES-congres 2023

Op 1 november 2023 organiseerden Nationaal Programma RES en Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLWP) samen het Congres Regionale Energie en Lokale Warmte. De werkgroep BOVEN leverde daaraan een bijdrage.

Bekijken
5 juli 2023

Bijdrage aan ‘Regulating Risks in the Energy Transition — Dealing with Uncertainty’

Op 5 juli 2023 verzorgde de werkgroep BOVEN een workshop op een internationale conferentie over het borgen van een verantwoorde omgang met onzekerheid in de energietransitie.

Bekijken
28 juni 2023

Symposium blame-free leren na incidenten in de energietransitie

De werkgroep BOVEN organiseerde op 28 juni 2023, met behulp van het ministerie van EZK, een symposium over het leren na incidenten in de energietransitie.

Bekijken
27 januari 2023

Op bezoek bij HaagseAardwarmte

Op 27 januari 2023 heeft de werkgroep het geothermieproject HaagseAardwarmte op de Leyweg in Den Haag bezocht. Het geothermieproject HaagseAardwarmte op de Leyweg operatie is vooralsnog de enige aardwarmtebron in Nederland die uitsluitend levert aan huishoudens.

Bekijken