17 mei 2024

Bezoek aan de Maxima-centrale

Op 17 mei 2024 heeft de werkgroep BOVEN een bezoek gebracht aan de Maxima-centrale in Lelystad van energieleverancier ENGIE onder leiding van Harry Talen (CEO ENGIE Nederland, foto) en Nanno van Dijk (manager milieuvergunningen). De Maxima-centrale is een gasgestookte energiecentrale.

Het bezoek aan de Maxima-centrale stond in het teken van de discussie over een risico waarover BOVEN zich nog niet publiekelijk heeft uitgelaten: potentieel systemische risico’s die de energietransitie ook met zich meebrengt omdat tegelijkertijd aan alle knoppen van de energievoorziening wordt gedraaid.

De huidige stormachtige ontwikkeling van wind- en vooral zonne-energie zorgt voor een per dag en soms per uur sterk verschillende energiemix. Onze oorspronkelijke energiecentrales in Nederland zijn daar niet voor ontworpen. Aanpassingen zijn kostbaar. De traditionele energieleveranciers als ENGIE, de beheerder van de Maxima-centrale, moeten enerzijds als er geen zon en wind is de energievoorziening in Nederland op peil houden maar hebben anderzijds geen enkele garantie over hun afname over bijvoorbeeld 10 jaar. Wie durft dan nog tot investeringen in een meer robuust energiesysteem te besluiten? Opvallend is dan ook dat Nederland als enige van zijn buurlanden energieleveranciers niet betaalt om capaciteit beschikbaar te hebben.

Voor de toekomst moeten we ons daarom afvragen of een groter risico op black-outs acceptabel is. Of is een gelijke leveringszekerheid juist een randvoorwaarde? Als altijd betekent het meer of minder accepteren van een risico veel voor de kosten en realiseerbaarheid van een initiatief.