1 december 2023

Verzorgen workshop op VNG-bestuurdersdag

Op 1 december 2023 verzorgde de werkgroep BOVEN een workshop op de bestuursdag van de VNG in het Beatrixtheater van Utrecht. BOVEN-leden Jop Fackeldey en Tanja de Jonge verzorgden er een workshop over Veiligheid als onderdeel van de energietransitie. Jop Fackeldey reflecteerde vanuit de visie van BOVEN op de praktijkdilemma’s die Tanja de Jonge als wethouder van Dordrecht inbracht. Rond de energietransitie zijn incidenten en risico’s te verwachten als het gaat om de toepassing van allerlei nieuwe technieken (waterstof, windturbines, elektrificatie, geothermie, etc.). Hoe bereiden gemeenten zich hierop voor en welke rol spelen gemeenten eigenlijk ten aanzien van dit vraagstuk? Wat hebben bestuurders nodig om goed de integrale afweging te kunnen maken bij gebiedsontwikkelingen?

De presentatie die tijdens de workshop door beide BOVEN-leden is gebruikt, kunt u hier bekijken.