Disclaimer

Het risicomengpaneel is opgesteld op basis van de tot dan toe bestaande literatuur. Voor de berekeningen gaat Crisislab voor een belangrijk deel uit van de parameters die worden gebruikt in verschillende, relevante onderzoeken van onder andere het RIVM en de WHO en daarmee ook hun conclusies. De berekeningen zijn te vinden in het technisch achtergronddocument.

Het technisch achtergronddocument is ook gereviewd door het RIVM. Crisislab is verantwoordelijk voor de wijze waarop het reviewcommentaar op detailpunten is verwerkt en voor het uiteindelijke instrument.

Het technisch achtergronddocument

U kunt het document hier vinden.

Download