Ervaringen

In deze rubriek vindt u ervaringen van decentraal collega-bestuurders die u kunnen helpen om de noodzakelijke integrale veiligheidsafweging te maken bij de besluitvorming over de energietransitie.

 

Maart 2024

Wethouder Peter Hoek (foto) en beleidsadviseur Lizette de Hond delen hun bestuurlijke ervaringen over de realisatie van een collectieve batterij met ‘slimme sturing’ op een industrieterrein in de gemeente Tholen, die ruimte op het stroomnet moet creëren. Netcongestie is een urgent thema voor Tholen, omdat het bedrijven op dit moment beperkt om (verder) te kunnen verduurzamen en uit te kunnen breiden. Hun verslag ‘Energy hub: veel energie nodig voor de eerste kleine collectieve batterij in Tholen’ kunt u hier lezen.

 

Februari 2024

Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder (foto), tevens lid van BOVEN, en ondernemer Etiënne Schiffelers reflecteren op het initiatief om een buurtbatterij (de PowerHub) op een bedrijventerrein in de gemeente Overbetuwe te bouwen. Het zou de eerste collectieve batterij op een bedrijventerrein in Nederland worden, ware het niet dat meest recentelijk (in februari 2024) het initiatief werd afgeblazen. Hun verslag ‘Batterij op bedrijventerrein: bestuurlijke wil is noodzakelijk maar niet altijd genoeg’ kunt u hier lezen.

 

Wethouder Tanja de Jonge, tevens lid van BOVEN, legt uit wat haar bestuurlijke ervaringen zijn met de aanleg van een ondergronds waterstofstation in de gemeente Dordrecht. Het station dat op 9 oktober 2023 werd geopend, is het eerste ondergrondse waterstoftankstation in Europa. Haar verslag ‘Waterstoftankstation: meer en eerdere bestuurlijke betrokkenheid is gewenst’ vindt u hier.

 

Januari 2024

Wethouder Tobias van Elferen van de gemeente Nijmegen (tweede van links op de foto) legt in zijn verslag uit dat hij het als een worsteling ervaart om veiligheidsrisico’s, die zich al dan niet tijdens de energietransitie kunnen voordoen, in het juiste perspectief te plaatsen bij inwoners en gemeenteraadsleden. Hij licht dit toe aan de hand van twee casus. De eerste casus is de inzet van de gemeente door het overgaan op collectieve warmte. De tweede casus is de poging die de gemeente deed om duurzaam asfalt te laten produceren door asfaltfabriek APN die al 50 jaar onderdeel van Nijmegen uitmaakt(e). Zijn verslag ‘Belemmering transitie: gezondheid is een buitengewoon risico geworden’ treft u hier.

 

December 2023

Wethouder Frank van Kuppeveld (foto) en programmamanager energietransitie Erik Bulten delen hun bestuurlijke ervaringen met geothermietoepassingen die al ruim tien jaren in de Zuid-Hollandse gemeente Pijnacker-Nootdorp plaatsvinden. Hun verslag ‘Geothermie: gemeentelijke veiligheidscommunicatie met bewoners is cruciaal’ treft u hier.

 

November 2023

Burgemeester Gerben Dijksterhuis (foto), tevens lid van BOVEN, en communicatieadviseur Saskia de Vries delen als eerste hun bestuurlijke ervaringen met de ‘Borselse 100’. Dit is het burgerberaad van 100 inwoners van de gemeente Borsele dat een pakket aan voorwaarden heeft opgesteld voor de realisatie van nieuwe grootschalige energie-initiatieven in Borsele. Het gaat onder meer over de komst van twee nieuwe kerncentrales, de bedrijfsduurverlenging van de bestaande kerncentrale en de versterking van het hoogspanningsnetwerk. Hun verslag ‘Kernenergie: bewaken verwachtingen burgerparticipatie vergt bestuurlijke aandacht’ vindt u hier.