28 juni 2023

Symposium blame-free leren na incidenten in de energietransitie

Incidenten zijn helaas onvermijdelijk. Een risicoloze samenleving bestaat niet waardoor er met en bij elke nieuwe en oude techniek incidenten zullen plaatsvinden. Hierdoor zijn er ook rond de energietransitie en alle hieraan gerelateerde nieuwe technieken (waterstof, windturbines, geothermie, etc.) incidenten te verwachten.

Over hoe het openbaar bestuur met de incidenten in de (energie)transitie om moet gaan, is nog weinig bekend. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) bracht daarom medio april 2023 een advies uit over ‘leren in transities’. Het ROB-advies bevat aanbevelingen op hoofdlijnen voor Rijk en lokaal bestuurders maar moet nog handen en voeten krijgen in de praktijk.

In het jaarlijkse symposium van de werkgroep Bestuurlijk Overleg voor een Veilige Energietransitie in Nederland (BOVEN) werd dit thema concreet toegepast op de energietransitie en stond de vraag centraal: hoe kunnen gemeenten en provincies op een juiste manier omgaan met incidenten, die onvermijdelijk zijn, tijdens de energietransitie?

De opbrengst van de dag vindt u hier.