Laat actiegroepen meedenken

In opdracht van de werkgroep BOVEN heeft Crisislab een onderzoek naar een succesvolle omgang met actiegroepen uitgevoerd. In het onderzoek hebben we ons specifiek op actiegroepen gefocust die zich richten op de beïnvloeding van (lokaal) overheidsbeleid over de energietransitie.

Een actiegroep is een samenwerkingsverband van personen dat zich richt op een bepaald doel. In dit onderzoek is een succesvolle overheid gedefinieerd als een overheid die erin slaagt om met actiegroepen in constructief gesprek te gaan en blijven en, omgekeerd, een succesvolle actiegroep als een actiegroep die erin slaagt om met de overheid constructief in gesprek te gaan.

Een hoofdconclusie is dat het beeld over actiegroepen van ‘het zijn maar nimby’s’ onjuist is. De grote meerderheid geeft aan wél in discussie te willen gaan en mee te willen denken over alternatieven.

In het onderzoek hebben we tips voor lokale overheden en actiegroepen geformuleerd om op een succesvolle, constructieve wijze met elkaar in gesprek te gaan en blijven.

De rapportage kunt u hier downloaden.