Worstelen met decentrale energie-opslagsystemen en hun risico’s

Het decentraal bestuur ervaart het realiseren van de energietransitie als een topprioriteit. Provincies en gemeenten doen daarom alles wat in hun macht ligt om initiatieven te bevorderen. Niet altijd, mogelijk zelfs meestal niet, is de veiligheidskennis over de energietransitie zo ‘af ’ dat een definitieve en volledige veiligheidsafweging op dit moment gemaakt kan worden voor een concreet nieuw energietransitie-initiatief. Toch moeten decentraal bestuurders beslissen.

In het reflectiedocument Worstelen met decentrale energie-opslagsystemen en hun risico’s gaat BOVEN in op een specifiek initiatief: de op dit moment meest kansrijk ogende decentrale energieopslagsystemen op huishoud- en buurtniveau, d.w.z. thuisbatterijen respectievelijk buurtbatterijen. Deze energieopslagsystemen zijn volgens ‘de wereld van B’ van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie noodzakelijk omdat bij decentrale energieopwekking met zon en wind er een fluctuerend aanbod en een fluctuerende vraag is, en de decentraal opgewekte energie dan niet verloren hoeft te gaan. Vanzelfsprekend betekent dit iets voor lokale bestuurders die in hun keuzes zowel de lokale voordelen als risico’s moeten afwegen. In het bijzonder zal de vergunningverlening voor decentrale energieopslagsystemen op buurtniveau veelal door het lokaal bevoegd gezag gebeuren. Omdat in die besluitvorming altijd ruimte is voor een bestuurlijke afweging, is bestuurlijk inzicht in de (mogelijke) risico’s van decentrale energieopslagsystemen gewenst. Lokale bestuurders kunnen met de kennis in dit reflectiedocument (meer) gevoel krijgen bij de bestuurlijke afwegingen die daarvoor moeten plaatsvinden.

Het reflectiedocument kunt u hier downloaden.